Programma Track 10

April 2nd, 2014

JACQUARD Onderzoek in Aktie: Software-architectuur kennis in theorie en praktijk

11.10 – 11.55   PhD; Dr. phil.-nat. Laura Ponisio, Researcher, University Twente

Managing Requirement Change to Make Adaptable System Designs

Requirement change and evolution is one of the underlying reasons why software development projects are cancelled before their completion or pushed for completion with cost overruns. Engineers desire a stable architecture, but this architecture stands on volatile requirements. Changing requirements has impact on the architectural design and on the implementation of the system. In practice we observe that current guidelines to manage change of the requirements perform poorly.

Previous work carried out in the in the accademic world explored what drives requirement change in a given domain. My research concentrates the attention on evolving requirements linked to architectural design and system implementation. This research focuses on what we are going to do about requirement change. The goal is to provide concepts that help to understand and reason about the existing dynamics of requirements change, to improve the current guidelines, and to find methodologies to deal with the impact of changing requirements.

Collaborating with companies makes research more interesting. This project is an opportunity to solve real problems. Therefore, this talk has a two fold purpose. On the one hand, it will explain the scope of my research. On the other hand, it will show the result of collaborating with some of our partners in QuadREAD.

11.55 – 13.25    Lunch met speakercorner presentaties

13.25 – 14.10     Dr. Robert Peters, Onderzoekopdracht, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdafdeling
Informatica

Waarschijnlijkheidsverdeling van de opbrengsten van de IT-investeringen portfolio

Bij de inschatting van de opbrengsten van een IT-investeringen portfolio moet men rekening houden met de kans op het mislukken van projecten en met de verschillende mogelijke project management scenario’s waaruit kan worden gekozen. Wij beschouwen 3 veel voorkomende management scenario’s:
– ongewijzigde uitvoering van de projectplannen (aanpassingen niet toegestaan);
– verwerking van requirements creep;
– verwerking van requirements creep en toepassing time compression om oorspronkelijk geplande
opleveringsdatum alsnog te halen.

Do you need cash for your software development project? Play casino games at the best casinos online and win cash prizes.

We berekenen voor elk van de 3 scenario’s de waarschijnlijkheidsverdeling van de opbrengsten van een portfolio die bestaat uit 20 projecten met bekende business case en verschillende omvang. We staan stil de bij de betekenis van de informatie die de waarschijnlijkheidsverdelingen verschaffen voor doeleinden van portfolio management. Ten slotte schetsen wij de richting van vervolgonderzoek, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de onzekerheden in het business domein bij het maken van een schatting van de Netto Contante Waarden (NPV) van een investeringsproject.

De bezoeker heeft na afloop geleerd dat het mogelijk is het effect van IT-risico op de business value van een portfolio te kwantificeren.

De presentatie is bestemd voor de CIO, IT Portfolio Manager, Informatie Manager  en Informatie Analist.

14.10 – 14.20    Wisselpauze

14.20 – 15.15    Dr. Steven Klusener, Universitair Docent, VU Universiteit Amsterdam

Richtlijnen voor software kwaliteit in de context van applicatie outsourcing

Bij het uitbesteden van een portfolio van software applicaties worden de afspraken op hoog nivo gemaakt, waarbij de continuiteit van de dienstverlening en de kostenbeheersing centraal staan. Over de kwaliteit van de op te leveren software worden zelden sluitende afspraken gemaakt.

Om de onderhoudbaarheid op de lange termijn te garanderen en een vendor lock-in te voorkomen zijn meer gedetaileerde afspraken nodig.  De richtlijnen uit de software-architectuur moeten vertaald worden in codeerrichtlijnen, die weer moeten worden ingebed in een (semi-)automatisch rapportageproces.

Het onderzoek dat hier word besproken is uitgevoerd in het kader van het Jacquard project Symbiosis.

Programma Speakercorner presentaties

September 13th, 2013

Are you having a hard time debugging new software? Play slots at http://slotsguide.ca/skrill-casinos/ to unwind. There is cash to be won in the process.

How vital is your Enterprise Architecture

Bernard Schaffrik, Manager Enterprise Architecture Solutions

Tijdens deze sessie wordt natuurlijk een ontbijt geserveerd.

Indien u deze sessie wilt bijwonen dit graag aangeven op het inschrijfformulier. Wij zorgen er dan voor dat ook u een ontbijt geserveerd krijgt.

10.40 – 11.10        Sun Microsystems

Sharing and participation

Hans Appel, Chief Technology Officer Sun Microsystems Nederland

Een van de grootste maatschappelijk technologische ontwikkelingen van dit moment is “OPENHEID DELEN”. Het internet brengt gebruikers steeds dichter bij een onzichtbare sociale informatieruimte met alle mogelijkheden van dien. De achterliggende computertechnologie is, hoewel aan het oog van de gebruiker onttrokken, belangrijker dan ooit. Door op een open manier krachten te bundelen, kunnen de mogelijkheden van de informatieruimte verder worden geexploreerd. De architectuur voor een informatietechnologie die daarvoor geschikt is, is aantrekkelijk en spannend. De IT-architect van vandaag is te benijden, en wij leggen graag uit waarom!

10.40 – 11.10        Telelogic

Actionable Enterprise Architecture: knowledgeable decision-making based on facts

Martin Owen, Vice President Enterprise Architecture

12.15 – 12.45        Troux

Framework support best practices, based on Metis’ Archimate template

Jacquelyn Archibald, Senior Consultant

12.15 – 12.45        Atos Origin

Basta di Pasta

Rick Teunissen, Senior Business Consultant IT Strategy & Architecture en

Jeroen van Dullemen, Principal Consultant IT Strategy & Architecture, Atos Consulting

12.50– 13.20        Casewise

Flexibility of your Enterprise Archtecture; important factor of your success

Vincent Margreve, Sales Manager Benelux

12.50 – 13.20        Cordys Corporation BV

Business Process Centric Integration

Jan Evendijk, Solution Architect, Cordys Europe

15.30 – 16.00        Oracle

Kwaliteit van data is de kern van IT

Henk Jurriën, Senior Sales Consultant / Architecture Professional ERIA

15.30 – 16.00        Getronics PinkRoccade

Model-driven Architecture an Oxymoron? ‘Align Business and ICT by completely separating them’

Drs. Leo Hermans, Principal allround IT-Business Architect (SCIA gecertificeerd)

Datum LAC2006

March 18th, 2013

Het LAC2006 wordt georganiseerd op 22 en 23 november in het NBC te Nieuwegein

Op dit moment wordt er door de programmacommissie hard gewerkt op een goed programma op 22 en 23 november van dit jaar neer te zetten.

In juli zal de website voor LAC2006 live gaan. www.lac2006.nl

2007:ANWB als spin in het web

April 25th, 2011

We kunnen momenteel natuurlijk al op de ANWB routeplanner kijken hoe lang een bepaalde reis duurt, maar deze houdt geen rekening met externe factoren als weersverwachting, evenementen, vakantieperiodes en andere externe factoren. Met de oplossing van de challenge kunnen de ANWB en reizigers op basis van zogenaamde pre-trip informatie vooruit plannen op basis van dynamische informatie.

Na het succes van vorig jaar, vindt dit jaar op dinsdag 20 november voor de tweede maal de IT innovation challenge plaats. Tijdens deze dag, voorafgaand aan het Landelijk Architectuur Congres, is het thema: “Reis (op) tijd door informatie en samenwerking”!

De probleemstelling
Dit jaar wordt een interessant maatschappelijk probleem, aangebracht door ANWB, voorgelegd aan de teams. Dit probleem, waar de teams onder architectuur een oplossing voor creëren, is het beschikbaar maken van dynamische reisinformatie, voorafgaand aan de reis. Take some time out and play your top online casino games when it gets too hectic in your software development project. Door het verhogen van de voorspelbaarheid van de reistijd kunnen reizigers vooraf betere keuzes maken. Dit heeft ongetwijfeld een positief effect op maatschappelijke issues als veiligheid en agressie in het verkeer doordat minder gehaast wordt gereisd. Mogelijk heeft het ook een positief effect op de files doordat spreiding optreedt. Mobiliteit wordt daarmee mogelijk ook duurzamer van aard.

De IT innovation challenge is een eendaags competitief ICT evenement, waarin meerdere multidisciplinaire teams elk een oplossing ontwikkelen voor één of meerdere deelgebieden van een maatschappelijk probleem, door middel van werken onder (digitale) architectuur. De teams bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en wetenschappers en tellen minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Ga de uitdaging aan en win de IT innovation challenge Award
De teams worden gedurende de dag op verschillende aspecten beoordeeld door een vakkundige jury. Uiteindelijk worden er aan het einde van de dag een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De ANWB staat ervoor open, als spin in het web van belanghebbenden, om met de (winnende) oplossingen aan de slag te gaan. Wil je meer weten, of je direct als compleet team of individueel inschrijven voor de IT innovation challenge, kijk dan snel op www.hetkanwelsnel.nl.

Programma Track 9

December 21st, 2009

Governance en architectuur: Hoe vertel ik het mijn baas

Trackleider:  Daniël Smits, voorzitter NAF werkgroep IT Governance en principal consultant IT Governance,
Sogeti

11.10 – 11.55   Ing. Jaap de Hoog MIM, Senior Kwaliteisadviseur, Belastingdienst/ Centrum voor ICT en
Drs. Erald Kulk, Promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam

Kwantificeren van Requirements Volatiliteit

Er wordt ingegaan op de gevolgen van het laat beschikbaar komen van requirements en het wijzigen van requirements gedurende de realisatie van informatiesystemen. Door het kwantificeren en objectiveren van de volatiliteit van requirements kan aan de opdrachtgever worden duidelijk gemaakt waar knelpunten ontstaan dan wel bij het ontbreken van een heldere eigenaar worden duidelijk gemaakt dat actie noodzakelijk is.

11.55 – 13.25    Lunch met speakercorner presentaties

13.25 – 14.10     Ing. Eric. Kramer, Programma Manager, KPN en
Charley Hofman, Management Consultant, Ordina

KPN-case: Governance en Architectuur

De “KPN-case: Governance en Architectuur”
schetst een beeld van hoe Governance en Architectuur werk(t)en in de situatie voorafgaande aan een bedrijfsreorganisatie / heroriëntatie en de situatie daarna.

De bezoeker krijgt gevoel voor de voor- en nadelen van het bedrijfsmodel van voor de reorganisatie en de voor- en nadelen van het bedrijfsmodel van na de reorganisatie. Deze referentiecase bevat daarmee leerelementen die kunnen worden geprojecteerd op de eigen situatie.

14.10 – 14.20    Wisselpauze

14.20 – 15.15    Peter Beyer, Enterprise Architect, Hewlett-Packard en Jan van Puffelen, Principal
Architect, Unisys

IT Governance én Enterprise Architecture operationeel

Er is al heel veel geschreven over IT Governance en Architecture met als resultaat veel methodieken, modellen, tooling en aanpakken voor beide onderwerpen. Wat echter steeds actueler wordt is, hoe organisaties op praktische wijze IT Governance en Architectuur in samenhang implementeren. Ongetwijfeld rijzen daarbij vragen op. Hoe een onwerkbaar bureaucratische monster te voorkomen? Zijn er voorkeur implementatie scenario’s? Is het slechts een kwestie van de juiste middelen kiezen en implementeren? Stellen grote en kleine organisaties dezelfde eisen? Oftewel is een implementatie van IT Governance én Architectuur onbereikbaar of zijn  er quick wins te behalen?

Deze presentatie gaat in op deze vragen en probeert de bezoeker ook een aantal praktische tips mee te geven hoe IT governance én Architectuur te verankeren en of er quick wins te halen zijn.

Programma workshop 4

December 17th, 2009

Architectuur en portfolio-management

Workshopleider: Ir. Eric Onderdelinden, Principal Consultant/Enterprise Architect, Capgemini, e.a.
(NAF werkgroep waardegedreven architectuur)

Binnen de workshop wordt het accent gelegd op het toepassen van de schijf van vijf bij project -portfoliomanagement. De vraag hierbij is: “welke projecten doen we wel en welke doen we niet?”. Deze vraag moet worden beantwoord op een moment dat er nog weinig inhoudelijke informatie van elk van de potentiële projecten beschikbaar is. Dit speelt dus op het moment dat een project niet heel veel meer is dan een idee. Dan weet je nog niet veel maar moet je al wel besluiten budget (en andere resources) beschikbaar te maken voor verder uitwerking/detaillering. Welke vragen stelt een architect dan en welke afwegingen maakt hij?
Een architect heeft hierbij een grote uitdaging: voordat er sprake is van details sturend en prioriterend optreden en dan niet in procesmatige maar juist in inhoudelijke zin.

Mr. Hanke van Ballegooijen, Governance Porfolio Officer, ING

Case value management

Er zijn geen methoden bekend voor het selecteren in een vroeg stadium van de meest waardevolle van een aantal alternatieve architecturen.
De werkgroep heeft gepoogd een methode te ontwikkelen voortbordurend op eerder ontwikkelde schijf van vijf voor gezonde IT. De concept-methode is gebaseerd op een vragenlijst en een assessment van de antwoorden. Voor de alternatieve architecturen leidt dit tot een ranking van de verschillende oplossingen.

Wat heeft de bezoeker na afloop geleerd?
Toepassing van een out of the box hulpmiddel voor de selectie van de meest waardevolle architectuur

Voor wie is de workshop bestemd?
Voor architecten, managers, project managers

Met medewerking van:
Prof. dr. Roel Wieringa, Hoogleraar, Universiteit Twente
Kees Angelink
Mr. Hanke van Ballegooijen, Governance Porfolio Officer, ING
Frank
Henk Jurrien
Jan van Puffelen, Principal Architect, Unisys
Ivan Pellegrin
T. Tijdink

Met van 11.55 – 13.25 de lunch met speakercorner presentaties en om 14.10 – 14.20 een wisselpauze

Presentaties 22 november 2006

April 6th, 2009

Hier vindt u alle presentaties van woensdag 22 november 2006

Presentaties woensdag 22 november 2006 – dag 1

Presentaties donderdag 23 november 2006 – dag 2

 

Plenaire sessies

De Netwerk Samenleving Rob Creemers,

TechnoTrends

presentatie

 

The Semantic Web

 

 

Frank van Harmelen

Vrije Universiteit

Amsterdam

presentatie

 

 

 

Track 1

Architectuur in multidisciplinaire ontwerpomgevingen

 

Producten, productlijnen en variabiliteit

 

Ir. Jan Dobbelsteen,

Siemens VDO Trading

presentatie

 

De rol van architectuur in een multidisciplinaire omgeving –

het zoeken naar de balans

Dr. ir. Hugo van Leeuwen,

FEI Company

presentatie

 

Het belang van kwantitatief inzicht voor systeemontwerp

 

Dr. Gerrit Muller,

Embedded Systems Institute

presentatie

 

Track 2

Succesvolle organisatieverandering via architectuur:

 

Achilles en de schildpad: architectuur in een

dynamische omgeving

 

Drs. Marc van Leeuwen

en Drs. Bas Kruiswijk,

Twijnstra Gudde

presentatie

 

 

Systeemontwikkelaars en architecten: Kemphanen

of twee handen op één buik?

Anton van Weel,                 Capgemini presentatie

 

Impact op de Business: Architectuur en Governance bij Postbank, ING Retail en ING Banking Europe Paul Vreeswijk,

ING

presentatie

 

 

Track 3

Architectuur en Package-Based Solutions (PBS’s)

 

Architectuur perspectief van PBS in een wereld van SOA

en BPM

 

 

 

 

 

Wilfried Lemahieu,

Associate Professor

K.U. Leuven,

Faculteit voor

Toegepaste

Economische

Wetenschappen

presentatie

 

 

 

 

 

 

Ervaringen uit het veld: Organisatie en Technologie

 

 

 

Ir. Alphons Spierings,

Philips Electronics N.V. en

kolonel R.C.A. Meijer,

Ministerie van Defensie

presentatie

 

presentatie

 

Architectenwerk bij PBS implementaties

 

Lucas Osse,

Capgemini

presentatie

 

 

Track 4

Enterprise Architectuur, een vlucht naar voren?

 

Bent u die enterprise-architect?

 

Drs. Martin van den Berg,

Sogeti Nederland B.V.

presentatie

 

Enterprise Architecturing: “expeditie naar essentie” Roel Wagter,

Ordina

presentatie

 

De informatie-infrastructuur verbetert de kwalitijd van de

informatievoorziening

 

Jan Truijens,

Universiteit van

Amsterdam

presentatie

 

 

Organiseren van architectuur…het alternatief voor de

“Ivoren toren”

Drs. ing. Albert Garrelds,

Mn Services,

presentatie

 

Business Architectuur bij REAAL Verzekeringen

 

Drs. Jerre Veltman,

Reaal

presentatie

 

 

Track 5

JACQUARD Onderzoek in Aktie:

Software-architectuur kennis in theorie en praktijk

 

In het door de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit

Groningen uitgevoerde Griffin project wordt onderzocht

welke architectuurkennis belangrijk is, en hoeveel hiervan geexpliciteerd kan worden

Prof. dr. Hans van Vliet

en Dr. Patricia Lago,

Vrije Universiteit

 

presentatie

 

 

 

Software-architectuur reconstructie en visualisatie

 

 

 

Prof. dr. Arie van Deursen,

TU Delft en

Prof. dr. ir. Jack van Wijk,

TU Eindhoven

presentatie

 

 

 

Architectuurkennis in de praktijk

 

 

 

Ing. Gert Florijn, CIBIT|SERC, en

Dr. ir. Rini van Solingen, LogicaCMG

presentatie

 

presentatie

 

 

Workshop 1

IT-Governancegame

 

IT-Governancegame

 

 

 

 

                                                                                             

Jeroen van Beele,

Meavita,

Charley Hofman,

Ordina

Michiel Kamminga,

Ordina

presentatie

 

 

 

 

 

 

Workshop 2

Agile Architecture

 

Agile Architecture

 

Wilt u mee discussieren of meer informatie gaat u dan naar

de wiki www.agilearchitect.nl.

 

Ing. Joost Lommers,

CIBIT Adviseurs|Opleiders,

Arjen Uittenbogaard,

CIBIT Adviseurs|Opleiders,

Drs. Ruud van Vliet,

Caerleon

presentatie

 

 

 

 

 

 

Speaker corner presentaties

 

MEGA InternationalHet Organiseren van Kennis als Voorwaarde voor EA Drs. Paul Baas presentatie

 

Capgemini

De Open Architectuurmethode

Hoe IT-architecten samenwerken

Ron Tolido

 

 

presentatie

 

 

Ordina

De business van de architect

Chris Ras

 

presentatie

 

Archimate

ArchiMate in de praktijk

Fred Schoonhoven

 

presentatie

 

Sogeti Nederland B.V.

De Just Enough, Just in Time Architect

Drs. Ir. Marlies van

Steenbergen

 

presentatie

 

 

Cordys Corporation B.V. De A in SOA: Van Aanpak naar Architectuur Theo Stolker

 

presentatie

 

BiZZdesign B.V.

Enterprise Architectuur: waarvoor, hoe en waarmee!

Dr.Ir. Henry Franken en

Dr. Harmen van den Berg

presentatie

 

Telelogic

Question-Oriented Enterprise Architecture

Jas Atwal

 

presentatie

 

 

Programma Track 7

December 13th, 2008

Event Driven Architectuur (EDA)

Trackleider: Ton Mulleneers, Unit manager, Atos Origin

11.10 – 11.55   Prof. dr. Tom van Engers, Hoogleraar/Directeur, UvA / Leibniz Centr of Law

Grip op de regels

Voor steeds meer organisaties inclusief de overheid is de beheersing van regelgeving en enorm probleem geworden. Het ontbreken van een goede architectuur voor regelbeheersing, jaagt de kosten op en tast de adaptiviteit van deze organisaties aan.

In deze korte lezing gaat prof. Van Engers nader in op de oorzaken achter de regelcomplexiteit en schets hij een architectuur waarmee organisaties weer grip op de regels kunnen krijgen.

Ir. Richard Lendvai, Lead Enterprise Archiect, Atos Origin

EDA: de enige optie

Beslissers en architecten staan voor een dilemma aangaand de inrichting van de informatievoorzieining; gaan we verder met het ‘bestrijden’ van complexiteit door deze te verminderen en beter te beheersen, óf gaan we het over een andere boeg gooien?
De vraag is retorisch, maar toch zal men geneigd zijn om in het constructability-paradigma te blijven hangen, terwijl de overstap naar het ecologieparadigma de enige weg vooruit is.
De bezoeker zal begrijpen waarom constructability een doodlopende weg is waarop veel van de informatievoorzieningen worden gerationaliseerd en geïnnoveerd én de bezoeker zal ook inzien dat ecologie niet hetzelfde is als chaos.

11.55 – 13.25    Lunch met speakercorner presentaties

13.25 – 14.10    Drs. Frank Schalkwijk, Senior Enterprise Architect, Atos Origin

De DNA als EA

Iedere Enterprise heeft haar architectuur, of ze nu worden ontworpen en ontwikkeld, of dat ze ontstaan en kunnen worden ontdekt. Hoe kan met behulp van het principe van Laissez Faire (‘laten gaan’) enterprise architecturen ontstaan die overeenkomen met de strategieën en doelstellingen van bedrijven en ondernemingen? De presentatie gaat over hoe deze ondernemingen zonder top down aansturing en rigide constuctionistische afbakening van grootschalige veranderprojecten enterprise architecturen kunnen opzetten, die inzetbaar zijn voor autonome groei, groei door acquisities, en dynamische keten integraties welke voorbijgaan aan de eigen bedrijfsgrenzen, terwijl tegelijkertijd significante operationele kostenvoordelen worden behaald.

14.10 – 14.20    Wisselpauze

14.20 – 15.15    André Hoekzema, Enterprise Technology Archtiect, Microsoft

Event Driven Architecture, Sense & Design

Is een Event-Driven Architecture (EDA) een verfijning van een Service Oriented Architecture(SOA)? Wat is de relatie tussen EDA en SOA? Wat zijn de eisen aan een infrastructuur voor een EDA en zijn er al open standaarden voor EDA? Welke  ontwerppatronen zijn er voor een EDA en wat zijn de verschillende stijlen van event processing? In deze sessie zullen bovenstaande vragen aan de orde komen aan de hand van een aantal scenario’s en cases.

Programma Track 6

November 11th, 2007

De Architectuur van Informatiebeveiliging

Trackleiders: Drs. Michiel Perdeck CISSP, IT-Architect, LogicaCMG en Ir. Lex Borger CISA CISSP, Principal
Consultant, LogicaCMG

11.10 – 11.55  Ir. Lex Borger CISA CISSP, Principal Consultant, LogicaCMG

Risicomanagement in de beveiligingsarchitectuur

Bij informatiebeveiliging wordt uitgegaan van specifieke risico analyses. In de beveiligingsarchitectuur wordt een generieke beschrijving van beveiligingsmaatregelen neergelegd. De kosten en beperkingen die de maatregelen met zich meebrengen komen steeds vaker onder druk te staan. Hierdoor ontstaat een spanningsvlak waarbij het moeilijk lijkt om risico’s en maatregelen in een architectuur traceerbaar en helder op elkaar aan te sluiten en alternatieve oplossingsrichtingen goed te kunnen afwegen tegen elkaar. In deze presentatie worden inzichten en mogelijke oplossingen gegeven voor alle schrijvers en gebruikers van beveiligingsarchitectuur.

11.55 – 13.25    Lunch met speakercorner presentaties

13.25 – 14.10     Rob Heijjer  MSc CISSP, Security Manager, Rabobank Nederland

Identiteit, authenticatie en multi-channels

Voor de eindgebruiker – klant ‑ zijn er veel mogelijkheden om toegang te verkrijgen tot producten en diensten met een diversiteit aan kanalen (web, e-mail ed.) en apparaten (PC, (mobiele) telefoon ed.). Authenticatie is hierbij het middel om de identiteit van de eindgebruiker vast te stellen.
Wat is de impact hiervan voor de architectuur en informatiebeveiliging? Is er sprake van ‘toegangtunnels’ die complexiteit en risico’s met zich meebrengen? Hoe kunnen we de vraagstelling bekijken op een ‘enterprise’ niveau en zijn er oplossingrichtingen te bedenken?
De presentatie is bedoeld voor de architect en informatiebeveiliger die te maken heeft met een multi-channel omgeving.

14.10 – 14.20    Wisselpauze

14.20 – 15.15    Dr. ir. Herbert Bos, Universitair Docent, Vrije Universiteit Amsterdam

If you cannot beat them, sue them!

Beveiligingsmaatregelen op het Internet tot dusverre zijn vooral gericht op het tegenhouden van de aanvaller met als utopisch doel een computersysteem met perfecte beveiliging. Het is niet direct duidelijk waarom wij dat willen. In de ‘echte’ wereld vinden wij het niet nodig. Mijn huis bijvoorbeeld is niet perfect beveiligd. Integendeel, vrijwel elke inbreker is in staat om daar binnen te komen. Het verschil is dat in de echte wereld een goed functionerend apparaat bestaat waarbij sporen worden onderzocht en schuldigen worden aangewezen die vervolgens worden gestraft. En dat systeem werkt uitstekend.

In deze presentatie bespreek ik hoe we dit model kunnen toepassen op ICT architectuur en wat voor technologie daar voor nodig is.

Programma workshop 4

April 17th, 2007

rchitectuur en portfolio-management

Workshopleider: Ir. Eric Onderdelinden, Principal Consultant/Enterprise Architect, Capgemini, e.a.
(NAF werkgroep waardegedreven architectuur)

Binnen de workshop wordt het accent gelegd op het toepassen van de schijf van vijf bij project -portfoliomanagement. De vraag hierbij is: “welke projecten doen we wel en welke doen we niet?”. Deze vraag moet worden beantwoord op een moment dat er nog weinig inhoudelijke informatie van elk van de potentiële projecten beschikbaar is. Dit speelt dus op het moment dat een project niet heel veel meer is dan een idee. Dan weet je nog niet veel maar moet je al wel besluiten budget (en andere resources) beschikbaar te maken voor verder uitwerking/detaillering. Welke vragen stelt een architect dan en welke afwegingen maakt hij?
Een architect heeft hierbij een grote uitdaging: voordat er sprake is van details sturend en prioriterend optreden en dan niet in procesmatige maar juist in inhoudelijke zin.

Mr. Hanke van Ballegooijen, Governance Porfolio Officer, ING

Case value management

Er zijn geen methoden bekend voor het selecteren in een vroeg stadium van de meest waardevolle van een aantal alternatieve architecturen.
De werkgroep heeft gepoogd een methode te ontwikkelen voortbordurend op eerder ontwikkelde schijf van vijf voor gezonde IT. De concept-methode is gebaseerd op een vragenlijst en een assessment van de antwoorden. Voor de alternatieve architecturen leidt dit tot een ranking van de verschillende oplossingen.

Wat heeft de bezoeker na afloop geleerd?
Toepassing van een out of the box hulpmiddel voor de selectie van de meest waardevolle architectuur

Voor wie is de workshop bestemd?
Voor architecten, managers, project managers

Met medewerking van:
Prof. dr. Roel Wieringa, Hoogleraar, Universiteit Twente
Kees Angelink
Mr. Hanke van Ballegooijen, Governance Porfolio Officer, ING
Frank
Henk Jurrien
Jan van Puffelen, Principal Architect, Unisys
Ivan Pellegrin
T. Tijdink

Met van 11.55 – 13.25 de lunch met speakercorner presentaties en om 14.10 – 14.20 een wisselpauze